Contact

Wil je mij berichten, bel dan naar 06 185 62 571 of mail naar peter.m.denhollander@gmail.com

Disclaimer: Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan ik niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ik behoud me het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.