Onderwijs

Van origine ben ik docent Nederlands. In 1994 begon ik op het Haags Montessori Lyceum, waar ik acht jaar gewerkt heb. In 2002 ging ik bij het Montaigne Lyceum werken. Bij het Montaigne Lyceum, werkte ik aan diverse projecten. Zo zette ik de opleidingsafdeling voor aankomend docenten op in samenwerking met de Hoge School Amsterdam. In samenwerking met het Mondriaan college in Den Haag was ik verantwoordelijk voor de opleiding van onderwijs assistenten. In 2004 werd ik projectleider van het project de Haagse Lente, een samenwerkingsproject met de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Uit dit project vloeide allerlei andere initiatieven voort. Zo richtte ik met mijn zoon Jaap 2fifty4 Webprojects op, een bedrijf dat internet applicaties voor het onderwijs ontwikkelt. Daarnaast begon ik Infovaardig, Instituut voor Media en Informatievaardigheden. In 2010 publiceerde ik het boek Goochelen met Informatievaardigheden en 21 leerprincipes voor digitale lesopdrachten. Ook organiseerde ik de maand van het vinden waaraan diverse instellingen deelnamen.