Filosoferen

Samen met Kees Ruys schreef ik het manifest Frimisme.

SAMENVATTING

In het manifest is getracht weer te geven hoe de mens subjectief en objectief waarneembaar is en hoe hij handelt, bewust of onbewust;

  • welke zijn strikt lichamelijke behoeften zijn en op welke wijze hij deze tracht te bevredigen;
  • welke zijn niet-(noodzakelijk) strikt-lichamelijke behoeften zijn,
  • hoe hij deze tracht te bevredigen en waar de oorzaak van hun bestaan zou kunnen worden gevonden;
  • welke situaties als bevredigend (kunnen) worden ervaren (de invloed van de tegenstelling);
  • hoe deze (beschreven) wijze van handelen wordt en kan worden be├»nvloed.

Het frimisme is een vorm van (rationele) zelfconditionering: d.m.v. hst bewustzijn van de werking van het verlangen en de tegenstelling en de eruit voortvloeiende beperkte bevrediging wordt een handelswijze getracht te realiseren, die als bevredigender kan worden ervaren.

Voorburg, september/december 1978

Het gehele manifest is hier te downloaden.

Op basis van dit manifest verscheen ook: Verondersteld Bestaan en de Engelse vertaling daarvan Assumed Existence.

Ook schreef ik een eigen artikel over het bewustzijn onder de titel A atribute to the discussion of Free will and Consciousness.